Πρώιμη Παρέμβαση

Η πρώιμη παρέμβαση απευθύνεται σε παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας και αφορά την έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση διαταραχών της ανάπτυξης (όπως διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, νοητική υστέρηση).

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, η μέγιστη ικανότητα μάθησης του ανθρώπου βρίσκεται στην προσχολική ηλικία καθώς ο εγκέφαλος αναπτύσσεται ταχύτερα σε αυτή τη περίοδο. Έτσι όσο πιο γρήγορα πραγματοποιηθεί η παρέμβαση σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, τόσο πιο αποτελεσματική είναι στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους και στην προετοιμασία για την ένταξή τους στο σχολικό πλαίσιο.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση μέσα από το παιχνίδι και το θέατρο βασίζεται στο Play-Drama Intervention των Dave Sherratt και Melanie Peter (2002) και στη μέθοδο του Intensive Interaction των Melanie Nind και Dave Hewett (2005). Ο στόχος της είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας, της αυτονομίας και της αυτοεκτίμησης του παιδιού μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες που αναπτύσσουν πρώιμες γνωστικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες όπως:

  • βλεμματική επαφή
  • συνδυαστική προσοχή
  • μίμηση
  • γλωσσικές δεξιότητες
  • κατανόηση προθέσεων
  • κατανόηση συναισθημάτων
  • συμβολική σκέψη
  • ικανότητα προσποίησης και συμβολικό παιχνίδι
  • ευελιξία της σκέψης

Η πρώιμη παρέμβαση στοχεύει εξίσου στην υποστήριξη της οικογένειας του παιδιού με αναπτυξιακή διαταραχή. Βοηθώντας τον γονιό να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες του παιδιού και διδάσκοντας κατάλληλες δραστηριότητες αλληλεπίδρασης βελτιώνεται η επικοινωνία και το συναισθηματικό δέσιμο ανάμεσά τους. Έτσι μειώνεται το γονικό άγχος και διευκολύνεται η ανάπτυξη του παιδιού.

Σημαντική προϋπόθεση  για την έναρξη πρώιμης παρέμβασης αποτελεί η λεπτομερής αξιολόγηση των ικανοτήτων και δυσκολιών του παιδιού, έτσι ώστε το πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί να είναι εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στο γνωστικό του δυναμικό και στις ανάγκες του. Η αξιολόγηση γίνεται συνήθως σε δύο συνεδρίες.

Το θεραπευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται στηρίζεται στη χρήση του παιχνιδιού ως φυσικό μέσο επικοινωνίας και πρώιμη κοινωνική δραστηριότητα της βρεφονηπιακής ηλικίας. Η έναρξη του προγράμματος περιλαμβάνει θεραπευτικές συνεδρίες με το παιδί και εκπαίδευση των γονέων στην κατάλληλη παιγνιακή αλληλεπίδραση με εκείνο. Σε κάποιες περιπτώσεις, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών και εφόσον το επιθυμεί η οικογένεια, η εκπαίδευση μπορεί να συμπεριλάβει και κάποιο από τα αδέρφια του παιδιού με αναπτυξιακή διαταραχή, έτσι ώστε να βελτιώσει τη μεταξύ τους επικοινωνία και σχέση.

Η διάρκεια των συνεδριών είναι 50 λεπτά. Η συχνότητα των επισκέψεων προσαρμόζεται στις ανάγκες της οικογένειας και εξαρτάται από τη βαρύτητα των δυσκολιών.